Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

FYZICKÁ GEOGRAFIE SLOVENSKA


Slovakia MODIS

Základní informace

Následující stránky slouží jako multimediální podpora výuky předmětu Regionální fyzické geografie Slovenska. Materiál obsahuje vedle textového části také grafické a tabelární přílohy s přímými odkazy na další webové stránky. Pro každý tematický blok jsou vždy uvedeny diskuzní otázky pro seminář se seznamem doporučené studijní literatury. Pro studenty a zájemce o další informace k diskutované tématice je přiložen obsáhlý seznam zdrojů na internetu.

Obsah

Případové studie

Regionální hledisko je prezentováno těmi tématy, regiony a oblastmi Slovenska, ve kterých lze sledovat jednak současné environmentální procesy spojené s antropogenním tlakem na přírodní podmínky, či dopadem přírodních pohrom nebo jsou představeny významné krajinné celky.

Poděkování

Tento výukový materiál vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 1703/2007  Hypertextová učební příručka pro výuku Regionální fyzické geografie Slovenska".
Na přípravě podkladů pro Případové studie se podíleli studenti navazujícího magisterského studia oboru Učitelství geografie a kartografie pro střední školy.


logoKontaktní osoba

Vladimír Herber
herber@sci.muni.cz

www.herber.kvalitne.cz

Department of Geography
Faculty of Science
Masaryk University
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Czech Republic