wz

FYZICKÁ GEOGRAFIE SLOVENSKA


Slovakia MODIS

Základní informace

Následující stránky slouží jako multimediální podpora výuky předmětu Regionální fyzické geografie Slovenska. Materiál obsahuje vedle textového části také grafické a tabelární přílohy s přímými odkazy na další webové stránky. Pro každý tematický blok jsou vždy uvedeny diskuzní otázky pro seminář se seznamem doporučené studijní literatury. Pro studenty a zájemce o další informace k diskutované tématice je přiložen obsáhlý seznam zdrojů na internetu.

Obsah

Případové studie

Regionální hledisko je prezentováno těmi tématy, regiony a oblastmi Slovenska, ve kterých lze sledovat jednak současné environmentální procesy spojené s antropogenním tlakem na přírodní podmínky, či dopadem přírodních pohrom nebo jsou představeny významné krajinné celky.

Poděkování

Tento výukový materiál vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 1703/2007  Hypertextová učební příručka pro výuku Regionální fyzické geografie Slovenska".
Na přípravě podkladů pro Případové studie se podíleli studenti navazujícího magisterského studia oboru Učitelství geografie a kartografie pro střední školy.


logoKontaktní osoba

Vladimír Herber
herber@sci.muni.cz

www.herber.kvalitne.cz

Department of Geography
Faculty of Science
Masaryk University
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Czech Republic