wz

 GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU
Základní informace

Následující stránky slouží jako multimediální podpora výuky volitelného předmětu Geografie Světového oceánu. Pro každý tematický blok jsou vždy uvedeny kontrolní otázky ke kolokviu a seznam doporučené studijní literatury. Pro studenty a zájemce o další informace k diskutované tématice je přiložen seznam odkazů na zdroje na internetu.

Obsah

Odkaz na další informační zdroje

birds

Poděkování

Tento výukový materiál vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu FRVŠ č. 1822/2005  „Multimediální podpora výuky předmětu Geografie Světového oceánu“. 

logoKontaktní osoba

Vladimír Herber
herber@sci.muni.cz

Institute of Geography
Faculty of Science
Masaryk University
Kotlářská 2, 611 37 Brno
Czech Republic