Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Rybolov - využití biologických zdrojů Světového oceánu


Návrat na hlavní stránku

Obsah

 1. Mořský rybolov
 2. Světová loviště a lovné druhy ryb
 3. Studijní materiály
 4. Kontrolní otázky
 5. Doporučená studijní literatura
 6. Odkazy na další zdroje

Mořský rybolov

Světový oceán disponuje ohromnými biologickými, minerálními a energetickými zdroji. Některých z těchto "darů moře" člověk už odedávna užívá, další představují pro lidstvo perspektivu do budoucna. Od doby, kdy se lidé přesvědčili, že mořské organismy mohou být vhodnou potravou, začali lovit ryby, korýše, měkkýše, získávali z moře řasy apod. Kromě přímé potravy jsou však dnes tyto "dary moře" zpracovávány různými průmyslovými odvětvími, využívány v medicíně, agrotechnice a jiných odvětvích. Během posledních několika desetiletí dodaly úlovky průmyslového rybolovu asi 16 % všech bílkovin obsažených ve stravě lidské populace.

Světová loviště a lovné druhy ryb

Největší část mořského průmyslového rybolovu se zaměřuje na produktivní šelfové a příbřežní oblasti. Nadměrný rybolov způsobuje, že je z populací odebíráno více dospělých jedinců, než je jich přirozená míra reprodukce, což snižuje jak celkovou početnost ryb, tak i maximální úroveň dlouhodobě udržitelného rybolovu. Intenzivní rybolov se uskutečňuje sice jen v jedné čtvrtině Světového oceánu, ale i tak např. v roce 1990 poklesl celkový světový úlovek obchodního rybolovu o více než 4 mil. tun. Byl to první významný pád světového úlovku ryb od roku 1972. Existuje množství důkazů o přelovení a dokonce i o zhroucení rybolovu, přes 30% všech rybích populací je silně zdecimováno a dalších minimálně 40 % je lovena na hranici možnosti.

  Podíl mořských ekosystémů na světovém úlovku průmyslového rybolovu
(podle Thurman, H. V., Trujillo, A. P., 2005)
mimotropická šelfová moře
35,6 %
tropická šelfová moře
21,0 %
oblasti výstupných proudů
20,9 %
příbřežní zóny a korálové ekosystémy
18,7%
otevřený oceán
  3,8 %

Světová loviště nejdůležitějších lovných ryb

Světová loviště
 1 - tuňák obecný
 2 - tuňák křídlatý
 3- sleď obecný
 4 - treska obecná
  5 - treska skvrnitá
 6 - makrela
 7 - losos
 8 - platýz
 9 - sardel ančovička
10 - sardinka

Mezi ulovenými rybami jsou v popředí sledi a ančovičky, dále tresky, makrely, tuňáci. Velkým problémem jsou tzv. vedlejší úlovky, což jsou všechny mořské organismy, které jsou uloveny rybáři neplánovaně během lovu některého ekonomicky významného druhu, a obvykle nejsou využity (zhruba 25 % veškerého úlovku, cca 25 mil. tun ročně). Vedlejší úlovky zahrnují nejen ryby, ale i ptáky, mořské želvy, žraloky i delfíny.
Důležité místo mezi živými zdroji oceánu zaujímají kromě ryb i mořští savci, především pak kytovci. Jejich výlov probíhal odedávna a již na konci 19. století nabyl průmyslových rozměrů. V 60. letech 20. století tento lov dosáhl maximálních rozměrů (asi 65 tisíc kusů ročně o celkové hmotnosti 2,5 - 3 mil. tun). To vedlo k prudkému poklesu početního stavu velryb. Mezinárodní velrybářská komise (IWC), založená 1946, aby regulovala lov velryb a velkých savců, vydala v roce 1986 zákaz komerčního lovu velryb. Tento zákaz však obcházejí Japonsko a Island, komerční lov provozuje i Norsko.


  Vybrané druhy lovných ryb Evropy a severní Afriky
(podle Kukal, Z. a kol., 1990)
Lovné ryby
 1 - sleď obecný   2 - šprot obecný   3 - úhoř říční  4 - treska obecná
 5 - treska skvrnitá   6 - treska bezvousá   7 - okouník  8 - platýz černý
 9 - platýz obecný 10 - platýz bradavičatý 11 - makrela 12 - tuňák obecný

Světový mořský rybolov (v tis. tunách, 2000)
(podle FAO)

1995
2000
% podíl
Čína
11,0
14,8
17,2
Peru
8,9
10,6
12,3
Japonsko 5,9
4,9
5,7
USA 5,2
4,7
5,5
Chile 7,4
4,3
5,0
Indonésie 2,7
3,8
4,4
Indie 2,7
2,8
3,3
Thajsko
2,8
2,7
3,1
Norsko
2,5
2,7
3,1
Svět
84,7
86,0
100,0

Studijní materiály

Kontrolní otázky

 1. Charakterizujte hlavní lovné druhy mořských živočichů.
 2. Vysvětlete příčiny nárůstu a poklesu mořského rybolovu.
 3. Analyzujte významné rybářské spory.
 4. Charakterizujte podmínky hlavní mořských rybolovných oblastí.
 5. Vysvětlete úlohu a cíle mezinárodních nevládních organizací při ochraně mořských organismů.

Doporučená studijní literatura

Odkazy na další zdroje


birds

Návrat na hlavní stránku

Nahoru